අපේ වගකීම…

වෙඩි වැදුණු පොඩි දැරිය
ගෙන ගියා රෝහලට
මේ දැන්

උණුසුම් පුවත්
ගෙන එන්න
සොඳුරියේ
උද්දාමයෙන්

සිනහ මුසු මුවින්
හැඟීමක් නොමැති දෑසින්

අපි තමයි
වෙඩි වගේ
රටටම දුන්නෙ නිවුස් එක
බුබුළු දමනා ලේ
පොඩි දැරියගෙ
ඈම දකින්නටත් කළින්…

අපේ වගකීම
අකුරට
තිතට
නොපිරිහෙළා
මොන බාධක තිබුණත්
අපි කරලා ඇති…

ජයග්‍රහණය නුඹේ
නෑ…නුඹේ අදියුරුගෙ
ඒත් නෑ…
????????

Advertisements

About sithuminir

Simple and Ordinary. A person trying to live in the "present moment" and with freedom in mind.
This entry was posted in අකුරු වියමන්. Bookmark the permalink.

One Response to අපේ වගකීම…

 1. මනුෂ්‍යත්වය අයාලේ යන
  බිහිරි වුන් අසන
  අන්ධ වූවන් දකින
  ගොළු වූවන් කියන
  එකම සිහිනය
  නිවුස් ෆස්ට්
  නාලිකා අතර රැජින

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s